Ponowna weryfikacja meczu Up Fitness Skra – Edach Budowlani

Fot. hhach / Pixabay.com
Fot. hhach / Pixabay.com

Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Rugby po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 czerwca 2022 roku sprawy z odwołania wniesionego przez Ochocki Klub Sportowy Skra, od decyzji regulaminowej Komisji Gier i Dyscypliny PZR, wydanej w dniu 16 maja 2022 roku w sprawie dotyczącej nierozegranego meczu Ekstraligi Rugby pomiędzy OKS Skra, a klubem Edach Budowlani Lublin, który zgodnie z kalendarzem rozgrywek miał się odbyć w dniu 2 kwietnia 2022 r., postanawia uchylić zaskarżone orzeczenie i umorzyć postępowanie w sprawie.

Źródło

Treść całego orzeczenia: https://pzrugby.pl/download/1787/type/news

Zobacz także

Ekstraliga rugby
II liga rugby