Weryfikacja meczu BUDO 2011 Aleksandrów Łódzki – UP Fitness Skra Warszawa

Fot. hhach / Pixabay.com
Fot. hhach / Pixabay.com
Komisja Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 26.01.2023 r. pisma klubu Budowlani Rugby S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 31.10.2022 r., które następnie zostało zaktualizowane pismem z dnia 05.11.2022 r., w sprawie wystawienia przez OKS Skra Warszawa do gry zawodnika odbywającego karę dyskwalifikacji tj. Bercho Bothę, w meczu VIII kolejki Ekstraligi Rugby, pomiędzy Budowlani Rugby S.A. a Ochockim Klubem Sportowym Skra, który odbył się w dniu 29.10.2022 r., postanawia stwierdzić popełnienie przez Ochocki Klub Sportowy Skra, zawodnika Bercho Bothę oraz osobę funkcyjną wykroczenia dyscyplinarnego polegającego na wystawieniu do gry zawodnika odbywającego karę dyskwalifikacji oraz z uwagi na ponowne naruszenie Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Rugby w okresie 1 roku od ujawnienia się poprzedniego wykroczenia dyscyplinarnego. W stosunku do klubu KGiD postanawia:
  1. wymierzyć karę weryfikacji wyniku meczu VIII kolejki Ekstraligi Rugby pomiędzy Budowlani Rugby S.A. a Ochockim Klubem Sportowym Skra z dnia 29.10.2022 r. jako przegrany walkowerem przez Ochocki Klub Sportowy Skra, ustalając jednocześnie wynik spotkania na 25:0 dla Budowlani Rugby S.A.;
  2. ustalić wynik spotkania jako + 5 pkt. (25:0 w małych punktach) dla Budowlani Rugby S.A.;
  3. ustalić wynik spotkania jako -10 pkt. (0:25 w małych punktach) dla Ochockiego Klubu Sportowego Skra.

8. kolejka Ekstraligi rugby 2022/2023

Tabela Ekstraligi rugby 2022/2023

Źródło

  1. https://pzrugby.pl/news/aktualnosc/WeryfikacjameczuMasterPharmvSkra,9286
  2. Orzeczenie Komisji Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby:
    https://pzrugby.pl/download/1991/type/news
  3. Sprostowanie orzeczenie Komisji Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Rugby:
    https://pzrugby.pl/news/aktualnosc/SprostowaniedotyczaceweryfikacjameczuMasterPharmvSkra,9289

Zobacz także

Rugby Europe Championship
Rugby Europe Championship